Tel.: +420 724 015 944

rezervace@chatasenotin.cz

Slavonice 24 červenec 2024 16 °C
Vítr: 2.06 mph
Vlhkost: 83% Tlak: 1017 hPa
Čt 21 °C 14 °C
24 °C 13 °C
So 28 °C 15 °C
  • Aktivity v okolí

Přírodní rezervace Skalák se rozkládá se v nadmořské výšce od 662 do 670 m n. m. Na rozloze zhruba 14 hektarů se nachází rybník Skalák, který lemují mokřady, rašeliniště, vřesoviště a suché pastviny s žulovými balvany. Chráněné území protíná úzkokolejná trať z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice

Železniční trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice (v současném jízdním řádu pro cestující značena jako trať 229) je úzkorozchodná regionální železniční trať o délce 33,0 km nacházející se v Jihočeském kraji. Díky úzkému rozchodu koleje 760 mm (tzv. bosenský rozchod) a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897

Železniční trať Jindřichův Hradec – Nová Bystřice (v současném jízdním řádu pro cestující značena jako trať 229) je úzkorozchodná regionální železniční trať o délce 33,0 km nacházející se v Jihočeském kraji. Díky úzkému rozchodu koleje 760 mm (tzv. bosenský rozchod) a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897

Landštejn je mohutná zřícenina hradu v jihovýchodní části České Kanady. Stojí v nadmořské výšce 650 m na vrcholu výrazného návrší nad stejnojmennou osadou asi tři kilometry severozápadně od Starého Města pod Landštejnem.

Malebné město Slavonice na pomezí Čech, Moravy a Rakouska proslavily překrásné renesanční památky. Okouzlí vás především řady renesančních měšťanských domů s bohatě zdobenými štíty, psaníčkovými nebo figurálními sgrafity, které lemují dvě náměstí v centru města. Navštívit můžete i systém středověkých odvodňovacích štol a kanálů, který se táhne v hloubce několika metrů pod historickým jádrem. Slavonice se dvěma navazujícími náměstími a uceleným souborem renesančních domů tvoří jedinečný jednotný a velice působivý historický celek. Od roku 1961 jsou památkovou rezervací.

Jindřichův Hradec má pěkné historické centrum, sevřené z jedné strany řekou Nežárkou a z druhé rybníkem Vajgarem. Mezi hlavní lákadla patří hrad a zámek, muzeum Jindřichohradecka s Krýzovými jesličkami, zámecký mlýn a dvě úzkorozchodné železnice, mířící do Nové Bystřice a Obrataně.  Opravdovým klenotem je jindřichohradecký hrad a zámek s arkádami, zahradou s renesančním Rondelem, Černou věží, hladomornou a skvěle dochovanou černou kuchyní, kde podle pověsti vařívala Bílá paní kaši pro místní chudinu. 

Typ vleku: EPV 300  2x
Délka vleku: 340 m
Převýšení: 55 m
Přepravní kapacita: 900 osob/hod.
Odbavování lyžařů turniketem.
 Dětské lano 50m

Golfresort Monachus se nachází na samém pomezí s Rakouskem u malého městečka Nová Bystřice. Patří již několik let mezi nejlepší golfové areály v České republice. Je dál od velkých měst, v počtu členů patří spíše k menším klubům, a přesto si udržuje pověst toho nejlepšího co na jihu Čech najdete.

Muzeum v Nové Bystřici je prvním a největším muzeem amerických předválečných automobilů v Čechách. Málokteré prostory se hodí k procházce historií tak, jako stará industriální textilka. Technická náplň muzea se snoubí s architekturou fabriky a je více než snadné vžít se do dob, které vám muzeum představuje…

Ďáblova Prdel. Kuriozní skalní útvar se nachází poblíž osady U panského lesa v trojúhelníku osad Terezín, Nový Svět a Valtínov. Až ho spatříte na vlastní oči, poznáte, že zkrátka nemůže mít jiné jméno.

Přírodní rezervace Hadí Vrch. Jedná se o bývalé balvanité pastviny, které mají mimo jiné i vysokou estetickou hodnotu. V horní části vrcholu Výhon (647 m n. m.) se nachází několik nízkých mrazových srubů s deskovitou odlučností horniny, pod nimi pak balvanové moře.

V České Kanadě, na Havlově hoře (680 m), naleznete rozhlednu U Jakuba, která dosahuje výšky 40 m. Stavba stožáru s unikátní dřevěnou konstrukcí je nejvyšší vyhlídkovou stavbou z dřevěných lepených profilů a nejvyšší dřevěnou stavbou tohoto druhu v České Republice.

Národní park Podyjí společně s rakouským National Park Thayatal je ukázkou v Evropě zcela unikátního území. Jádro národního parku tvoří neobyčejně zachovalá a bohatě zalesněná krajina v údolí řeky Dyje. Národní park Podyjí se vyznačuje unikátním vzhledem krajiny, který je charakterizován širokou geologickou pestrostí s mozaikou suťových polí a skal, prosluněnými lesostepmi, nepřístupnými stržemi,  ale i meandry a nivními loukami podél řeky Dyje.

Území nazvané podle stejnojmenné říčky, která k nám přitéká z Rakouska (Reissbach), se rozprostírá podél jejího toku od státní hranice s Rakouskem až k soutoku s řekou Lužnicí u Suchdola nad Lužnicí. Říčka se hlubokým zářezem prodírá lesnatým porostem při státní hranici v místech, která byla od konce druhé světové války pro veřejnost uzavřena. Romantické lesnaté údolí divoké peřejnaté říčky je jednou z ukázek lidskou činností málo zasažené přírody.

Totes Gebirge („Mrtvé hory“) jsou pohoří, nacházející se v Rakousku v severní části spolkové země Štýrsko a na jižním okraji Horního Rakouska. Tvoří je největší vápencová náhorní pláň ve Východních Alpách. Průměrná nadmořská výška plošiny je od 1600 do 1800 metrů, ze které vyrůstají vápencové štíty. Totes Gebirge je pro svou výjimečnost vyhlášeno za chráněnou krajinnou oblast. Skutečnou ozdobou vápencových kamenných pouští jsou četná jezera, která oživují ráz krajiny.